iqraa2169

مقالات الكتاب
مرور الكرام
عبارة اعتاد الناس أن يطلقوها ويرددوها في غير موضعها؛ حيث تستخدم لدى أغلبنا “وكنت أنا منهم” بمعنى المرور العابر والسريع الذي لا يترك أثرًا نافعًا…